Disclaimer 

 

Medusa en Triteon vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Triteon volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.


Gebruik persoonsgegevens

 

Persoonlijke gegevens die via deze website aan Medusa en/of Triteon worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Triteon. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Medusa, Media Usage Advice BV levert diensten aan bedrijven, niet aan particulieren. De enige persoonsgegevens die wij gebruiken zijn de contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor uw bedrijf. Tenzij de betreffende contactpersoon ons heeft meegedeeld dat hij/zij daarop geen prijs stelt, zullen wij zijn/haar persoonsgegevens tevens gebruiken om uw bedrijf te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. De betreffende contactgegevens stellen ons in staat uw bedrijf te benaderen met, en te interesseren voor, producten en diensten die op uw bedrijf zijn toegesneden.

 

Derden

 

Medusa en Triteon zullen NOOIT, zonder uw instemming, privacy informatie van klanten vrijgeven, verkopen of verhuren aan andere partijen.

 

Website

 

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de herkomst en de stille en drukke uren. Ook houden wij bij welk type browser de bezoeker gebruik om de website te benaderen. Met deze informatie kunnen we de website optimaal aanpassen aan de gangbare standaards.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Van fundamentele wijzigingen zullen wij u door middel van een mededeling op onze website op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

Vragen

 

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op:

 

Medusa, Media Usage Advice BV
Furkapas 4
5624 MD Eindhoven
Tel. 06-31979225
E-mail: info@medusa.nl

zoeken
Referenties